image

Yapay Zeka İçeren Dikkat, Odaklanma,
Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı

ODAK 2023, başta Türk gençliğinin hizmetine sunmuş olduğumuz; kullanıcıların dikkatlerini artırmak, odaklanma becerilerini geliştirmek ve okuma bozukluklarını gidermek amacıyla geliştirilmiş olan bir eğitim programıdır. ODAK 2023 programı kullanıcının mevcut seviyesine odaklanarak kişisel bir çalışma programı belirlemekte ve kişinin gelişimini takip ederek yaş grubu ve beceri seviyesi ne olursa olsun kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktadır. Bu minvalde program, Türk gençliği özelinde tüm milletimizin hizmetine sunulmuştur.

ODAK 2023 programının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde farklı meslek ve uzmanlık gruplarının desteğinden faydalanılmış, program içeriği ise hassas süreç ve yöntemlerin yürütülmesi ile pedagojik gelişimi destekleyici ve mili-manevi değerleri haiz bir muhtevaya kavuşmuştur. ODAK 2023 yazılımı kullanıcılara herhangi bir teknik öğretmemekte, kullanıcıların motor becerilerini geliştirmektedir. Bu nedenle kullanım sonrası elde edilmiş olan becerilerin zamanla kaybolması söz konusu değildir. ODAK 2023 yazılımında; anlayarak okuma hızları, dikkat, odaklanma, okuma hızı gibi tüm ilerlemeler ayrı ayrı kayıt altına alınmakta, grafikler halinde kullanıcıya sunulmaktadır.

image
image

Yazılımın Yöntemleri ve Yararları

image
image
image

%
83 80 85

Anlama

%
84 88

Odaklanma

%
85 80

Hızlanma

image

KİŞİYE ÖZGÜ ÇALIŞMA PROGRAMI VE YAPAY ZEKA

ODAK 2023 yazılımı, tamamen kullanıcıya özel bir eğitim programı sunar. Programa kaydın tek kullanımlık ve kişiye özel bir kod ile gerçekleştirilmesinin ardından, kullanıcının yapacağı ilk çalışma, yapay zeka tarafından farklı parametrelere göre değerlendirilir ve yalnızca o kullanıcıya özel bir çalışma programı oluşturulur.

Yapay zeka sayesinde kişiselleştirilebilir ve kullanıcıya özel bir eğitim deneyimi sunan ODAK 2023 programından azamî faydanın sağlanabilmesi ve ODAK 2023 becerilerinin en iyi düzeyde geliştirilebilmesi için tek kullanımlık kod ile kaydını gerçekleştiren kişinin, belirlenen kullanıcı hesabından yalnızca kendisinin faydalanması elzemdir. ODAK 2023 programı sizin için en iyi gelişim programını sunar ve bu programı gelişim seyrinize göre güncel tutar.

%
83 80 85

Anlama

%
84 88

Odaklanma

%
85 80

Hızlanma

Kullanıcı, okuduğu metinle ilgili önermelerin doğruluğunu tespit edebileceği; metnin içeriği ile ilgili değerlendirme sorularını cevaplar. Bu sayede okuduğunu anlama becerisini geliştirir.

Göz kaslarının ve göz koordinasyonunun geliştirilmesi amacıyla boynunu hareket ettirmeden sadece gözleriyle takip ederek önceden belirlenen şekli aklında tutar; aynı şeklin kaç kez gösterildiğini sayarak bulur.

ODAK 2023 yazılımında yer alan metinler, kullanıcının okuma hızını arttırmaya yönelik olarak farklı biçimlerde ve seviyeyle orantılı olarak artan hızda kullanıcıya sunulur.

ODAK 2023 yazılımında kullanıcı, kısıtlı süre içerisinde sağ sütunda gösterilen şeklin aynısını ekranda karışık verilen şekiller arasından bulur. Bu sayede dikkatini ve görsel hafızasını geliştirir.

image

Yararlanılan Kaynaklar

Yükleniyor...

Başarı Belgesi

  • Eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda başarı belgesi düzenlenecektir.
image
image
image